Privatpersoner

Vi utför alla typer av service och elinstallationer till privatpersoner. Allt från att byta ett vägguttag till nyinstallation av en villa.

Elinstallationer

Vi projekterar och designar din elinstallation. Vi kan hjälpa dig med allt från komplettering av ett vägguttag till en totalinstallation av din villa. Med andra ord, vi utför all form av elinstallationer i din bostad eller ditt kontor.

Larm

Fiber
Vi tar över där din fiberleverantör släpper sin fiber och färdigställer resterande arbete inne i din villa.

Inbrottslarm
Vi installerar larm som kopplas till valfri larmcentral.

Brandlarm
Vi utför enklare brandlarmsinstallationer som kan kopplas till ditt inbrottslarm.

Service/felsökning

Vi utför alla typer av elservice. Om det är något vi vill trycka på är det att ni har en fungerande jordfelsbrytare, se därför till att funktionen kontrolleras regelbundet. Jordfelsbrytare räddar liv. Vi kontrollerar även statusen på din elanläggning genom att göra EIO Eltest (se mer under Eltest). Våra servicebilar är alltid fyllda med material och verktyg för att snabbt kunna hjälpa dig. Har ni frågor eller funderingar, är ni alltid välkomna att kontakta oss på 0708-656500.

Eltest

Få ett säkrare hem genom EIO Eltest. Hur säkert är ditt hem?

Bor du i ett äldre hus är det viktigt att kontrollera elledningarna. Äldre elledningar kan bli
överbelastade och i värsta fall orsaka bränder. Torkar skyddshöljet runt ledningen kan detta
spricka, vilket kan leda till att metallsaker i huset blir strömförande och kan skada människor.

Det är också viktigt att göra en elbesiktning innan du köper hus eller bostadsrätt. Den tidigare
ägaren kan ha installerat el utan att ha anlitat behörig elinstallatör.

När vi utför EIO Eltest gör vi en grundlig elbesiktning där vi bl.a. testar elcentralen och säkringar,
kollar vägguttag, kablar och gör stickprovskontroller i dosor och strömbrytare. När besiktningen
är klar får du ett protokoll med eventuella åtgärder som behöver göras samt ett prisförslag på vad
det kommer att kosta. Läs mer om EIO Eltest här ( http://www.eio-eltest.se/info-eio-eltest/ )

Renovera Din Bostad
Östra Storgatan 25 D
611 34 Nyköping
0705 - 60 72 72
info@renoveradinbostad.se

Boka städning
073-364 72 72

ÖPPETTIDER
Måndag: Stängt
Tisdag – Torsdag: 11 – 18
Fredag: 11 – 16
Lördag: 11 – 14
Söndag: Stängt